Personvern/Betingelser

 

Disse personvernvilkårene beskriver personopplysninger som samles inn eller genereres (behandles) når du bruker Linda JC AS nettsider («Nettsiden»). Personvernvilkårene beskriver også hvordan dine personopplysninger brukes, deles og beskyttes, valgene du har angående dine personopplysninger, og hvordan du kan kontakte oss.

 Hvilke opplysninger samler vi inn og når?

Vi ber deg om konkrete personopplysninger for å forsyne deg med produktene eller tjenestene du ber om. For eksempel når du foretar kjøp, kontakter vår kundeservice, ber om å motta kommunikasjon, oppretter en konto, deltar i våre arrangementer eller konkurranser, eller bruker våre Nettsider.

Disse personopplysningene inkluderer:

- Kontaktinformasjon inkludert navn, e-post, telefonnummer og levering- og fakturaadresse.

- Innloggings- og kontoinformasjon, inkludert brukernavn, passord og unik bruker-ID

- Personlige detaljer inkludert kjønn, hjemby, fødselsdato og kjøpshistorik

- Betalings-eller kredittkortinformasjon

- Personlige preferanser inkludert din ønskeliste samt preferanser angående markedsføring og informasjonskapsler

Når du interagerer med vår nettside, blir dine data automatisk samlet inn fra din enhet eller nettleser. Mer informasjon om denne praksisen er inkludert i seksjonen om informasjonskaspler i disse personværnvilkårene nedenfor. Denne dataen inkluderer:

- Enheters ID, «call state», nettverkstilgang, lagringsinformasjon og batteriinformasjon; og

- Informasjonskapsler, IP-adresser, «referrer headers», data som identifiserer din nettleser og versjon, og «web beacons» og tagger

HVORFOR og HVORDAN bruker vi (behandler) dine personopplysninger?
Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra LindaJC AS og nære samarbeidspartnere. 

 LindaJC AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke denne informasjonen med tredjepart. Utenforstående kan kun få innsyn i denne informasjonen dersom de skal gjennomføre bestemte tjenester for oss. I slike tilfeller gjelder inngås strenge avtaler for å beskytte informasjonssikkerheten. Vi vil også alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. LindaJC AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som beskrevet ovenfor.

 For å formidle informasjon om våre produkter, tjenester, arrangementer og for andre salgsfremmende formål.

Når du samtykker vil vi sende deg markedsføringskommunikasjon og nyheter vedrørende Linda Johansen Skincare produkter, tjenester, arrangementer og andre tilbud. Du kan melde deg av /admiknisterer dine samtykker til enhver tid etter at du har samtykket ved å logge inn og besøke mine sider på nettsiden.  

Dersom du er en eksisterende kunde av LindaJC AS (for eksempel dersom du har foretatt en bestilling hos oss), kan vi bruke kontaktinformasjonen du oppga til å sende deg markedsføringskommunikasjon om lignende Linda-produkter eller tjenester, når dette er tillatt etter gjeldende lovgivning (med mindre du har fravalgt dette). I andre tilfeller ber vi om ditt samtykke til å sende deg markedsføringsinformasjon. Vi kan bruke informasjonen du gir oss samt informasjon fra andre Linda- produkter eller tjenester – slik som ditt bruk av våre nettsider og Applikasjoner for å personalisere kommunikasjonen om produkter og tjenester som kan være av interesse for deg.

For å drive, forbedre og opprettholde vår virksomhet, produkter og tjenester 

Vi bruker personopplysninger som du gir til oss for å drive vår virksomhet. For eksempel når du foretar et kjøp, bruker vi denne informasjonen til regnskapsføring, revisjon og andre interne funksjoner. Vi kan bruke personopplysninger om hvordan du bruker våre produkter og tjenester til å forbedre din brukeropplevelse og til å hjelpe oss med å diagnostisere tekniske og servicerelaterte problemer og administrere våre Nettsider og Applikasjoner. 

Vi bruker cookies, som de fleste andre nettsteder, for å bedre brukeropplevelsen av nettsidene våre.

En informasjonskapsel, eller «cookie», er en liten tekstfil som lagres i nettleserens minne. Disse brukes for eksempel til å ivareta brukervalg du gjør på siden, lagre handlekurven din og å analysere hvordan du bruker sidene våre slik at vi kan forbedre oss.

Kunden samtykker i at LindaJC AS kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg herunder brev, telefon, e-post og SMS for å informere om eller markedsføre vårt produkttilbud. Kunden samtykker i at nære samarbeidspartnere av LindaJC AS kan benytte brev og telefon for å markedsføre sine produkttilbud. Samtykket er frivillig, og er gyldig inntil det trekkes tilbake. Dersom du ønsker å trekke tilbake samtykket, helt eller delvis, kontakt Kundeservice.

LindaJC er underlagt taushetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til Kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

LindaJC benytter personprofiler. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som ligger til grunn for profilen og hvor opplysningene er hentet fra jf. personopplysningsloven § 21.

For mer informasjon om behandling av personopplysninger kontakt Kundeservice som vil hjelpe deg. Behandlingsansvarlig er selskapets daglig leder.

 

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

LindaJC AS, Rosenholmveien 25 1414 Trollåsen
Telefon 900 36 480, E-post kundeservice@lindajc.com - Foretaksnummer 915 318 789mva 

Abonnement
LindaJC selger et utvalg
produkter på løpende abonnementsbasis, med første levering ved bestilling og videre i henhold til valgt leveringsfrekvens, normalt hver 8. -12. uke. Abonnementet løper til du selv sier det opp, senest 14 dager før ny levering. Oppsigelse gjøres via e-post til kundeservice@lindajc.com eller pr. telefon til kundeservice på 900 36 480

Returrett
Du har 14 dagers angrerett på første levering, regnet fra den dagen du mottar varen. Angrer du kjøpet, skal du for egen regning sende varen tilbake til adressen nederst på denne side, senest 14 dager etter at du mottok varen. Varen må være UÅPNET og i samme stand som da du mottok den.

Merk; Etterfølgende leveringer på abonnement/leveringsservice er ikke omfattet av angreretten siden det er den samme varen. Sender du senere leveringer i retur, har vi allerede hatt utgiften med håndtering og fremsending, og du vil derfor motta en faktura på kr 199,00 til dekning av administrasjon og forsendelse.

Uavhentet pakke/passiv handling
Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 160, for å dekke våre håndteringskostnader.

Lett å utsette/melde seg av leveringsservice
Har du valgt å benytte vår fordelaktige leveringsservice, har vi gjort det enkel for deg å utsette, fryse eller melde deg av din leveringsavtale. Du ringer bare til vår kundeservice på telefon 900 36 480 eller sender oss en E-post kundeservice@lindajc.com.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. Du kan også selv velge å gjøre endringer i abonnementet ved å kontakte oss.

Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

Leveranse
Vi sender våre forsendelser med Posten. Deretter mottar du nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Vi utsteder en ordrebekreftelse som vedlegges alle forsendelser, fakturaen mottar du fra KLARNA på e-post.

Betaling
Du behøver ikke å betale på forskudd. Fakturaen sendes til deg fra KLARNA, og du kan velge å dele op betalingen din hvis ønskelig, så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Om ikke annet fremgår på fakturaen, er faktura- og betalingsoppfølgning overdratt til KLARNA. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Priser
Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft.  Dette innebærer at ved endringer i pris vil du bli varslet om dette minst to måneder før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder. 

Porto- og ekspedisjonsgebyr
Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt ikke annet er avtalt. Vi gir fri frakt på ordre over kr 600,-

Angre – og returrett
Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må altså produktet returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet.

  • 14 dagers åpent kjøp. Salgsvarer kan ikke returneres.

  • Emballasjen må være uåpnet og produktet ubrukt. Vi kan ikke ta i mot produkter som er prøvd grunnet hygieniske årsaker.

  • Send tilbake til oss sammen med angrerettskjema eller ett brev.

  • Porto blir ikke refundert om du returnerer en ikke fullgod vare.

Ved heving av kjøp og benyttelse av angrefrist, refunderer vi ordresummen (ikke portokostnad) innen 14 dager fra klagen er mottatt hos oss.

Du kan også laste ned angrerettskjema HER>> 

Reklamasjon
Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte Kundeservice.

Klager
Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du sende en klage til Forbrukerrådet, Skippergata 8-10, 0152 Oslo, elektronisk her. Du kan også bruke EU-kommisjonens online klageportal selv om denne fortrinnsvis vil være relevant dersom du er en forbruker bosatt utenfor Norge. Du finner klageportalen her.

Kundens ansvar om riktig adresse
Det er kundens eget ansvar å skrive rett adresse. Kunden må sjekke om adressen stemmer ved utsjekk og betaling. Det er dessverre ikke mulig å endre adresse etter at ordren er lagt da ordrene pakkes tidlig neste virkedag fra vårt lager.

Det er svært viktig at postnummer og gatenummer stemmer, da Posten er meget streng på at disse må være korrekte. Vi fraskriver oss ansvaret om kunden ikke har oppgitt korrekt adresse og vil da vente på en evt retur fra Posten før vi sender ut pakken på nytt. Kunden må selv stå for portoutlegg for ny utsendelse. Kunden kan velge å angre kjøpet, men porto blir da trukket fra ordresum før tilbakebetaling.

C/O adresse viktig om du bor på annen adresse enn din folkeregistrerte
Bor du på en C/O adresse er det viktig at du får med fullstendig navn på den som er folkeregistrert på adressen.

Eksempel:
Stina Johannessen (ditt navn)
C/O Helene Jensen, Sminkeveien 68 (den du bor hos + gate/veinavn)

 

Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger
LindaJC tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor LindaJCs kontroll.

LindaJC tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).

Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt bruk på pakken.

Endring av vilkårene
Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 2 måneder før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Tilbakebetaling ved e-handel
Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra LindaJC AS